Vijesti


Izdavanje dozvola!!!

Poštovani ribolovci, obavještavamo Vas da je ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo pravilnik o visini cijene dozvola za tekuću godinu za sportske riobolovce.

Takođe Vas obavještavamo da je obavezno plaćanje članarine Sportsko ribolovnog saveza Republike Srpske.

Cijene dozvola i članarina su sledeće:

  • za lica do 14 god. - 20KM
  • za lica od 14 do 18 god. - 35KM
  • za lica od 18 - 60 god. - 70KM
  • za lica preko 60 god. - 35KM
  • RVI I-IV kategorija - 30KM
  • čalanarina - 8KM

POZIV za REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Skupština će se održati u sali restorana "Lovac", dana 14. 04. 2011. godine, sa početkom u 17oo časova sljedećim predloženim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda (prilog- tekst prijedloga);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine(prilog- tekst zapisnika)
3. Izvještaj Nadzornog odbora o Finansijskom poslavanju i radu Društva(priolg- tekst zapisnika)
4. Usvajanje Završnog računa za 2010. godinu(prilog-kumulativni knjigovodstveni izvještaj)
5. Informacije :
    5.1.- potpisivanje ugovora sa Sportsko ribolovnim savezom RS
    5.2.- uplata Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva( prilog- naknada za poribljavanje u iznosu     5.000 KM i kopija izvoda).
    5.3.-  informacija o izdavanju Klašnika
    5.4.- primjena novog Zakona o ribarstvu i Pravilnika o obrascima, načinu izdavanja i korišćenja dozvole za     obavljanje privrednog i sportskog ribolova  
6. Izmjene i dopune Statuta:
    6.1.- u skladu sa zakonima o Ribarstvu i Pravilnika o obrascima, načinu izdavanja i korišćenja dozvole za     obavljanje privrednog i sportskog ribolova ( prilog- prijedlog izmjena i dopuna Statuta).
    6.2.- zaštita imovine Društva i donošenje odluke o ovlašćenjima u vezi sa imovinom, a u skladu sa     regulacionim planom i prostornim uređenjem Grada Banja Luka(prilog- prijedlog izmjena i dopuna Statuta).
    6.3.- u vezi sa sistematizacijom rada Društva a u skladu sa važećim zakonima i potpisanim ugovorima     (prilog- prijedlog izmjena sistematizacije).
7. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja zaslužnim članovima (prilog- spisak nagrada sa kandidatima).
8. Informacije oko pomora ribe u Širokoj
9. Razno
     -   dopuna tijela
     -   režim ribolova ( prilog- prijedlog režima)