ŠKOBALJ (Chondrostoma nasus) - Porodica Cyprinidae


Opis i građa:

skobaljŠkobalj ima izduženo tijelo, posebno prilagođeno plivanju u vodenim strujama. Usta su mu karakteristična, okružena debelim i tvrdim usnama koje su, prilagođene struganju hrane sa kamenja. Po leđima je crnozelen, po bokovima i trbuhu srebrnobjel, leđno peraje je sivo, a ostala su crvenkasta, ima izrazitu, naprijed stršeću njušku. Repno peraje obrubljeno je tamnom ivicom. Pored leđne peraje koja je siva, sve su druge narandžaste.

Stanište, navike, način hranjenja i rasprostranjenost:

Škobalj je dosta raširen u srednjoj Evropi, nema ga na sjeveru ni jugu kao ni na britanskim ostrvima. Nastanjuje žive i svježije vode, jačih struja, kao i takozvane zone lipljena, mrena pa čak i pastmki. Posebno voli stjenovita dna, šljunak i sitno kamenje koje neumorno prevrće u potrazi za hranom. Također mu odgovara dno koje je prekriveno algama koje čine osnovu njegove prehrane. Skobalj je  riba koja se krece u velikim jatima i hrani se algama i muljem koje skida sa krupnog šljunka. Po ovim karakterističnim tragovima može  se lako odrediti područje na kom se zadržavaju jata sa krupnijim  primjercima. U ravničarskim rijekama ova riba, zbog načina ishrane,  nije na cijeni, ali je skobalj iz planinskih voda veoma cijenjen, pa se ograničava njegov ulov na 10 komada. Hrani se i ličinkama, riječnim rakovima, pa čak i jajašcima i mlađi drugih riba. Kada je voda bistra treba ga tražiti u glavnom toku, a kada se zamuti prilazi obali i tu traži hranu.

Razmnožavanje:

skobaljŠkobalj doživljava polnu zrelost zmeđu 3. i 4. godine života. Razmnožava se u proljeće (april, maj) kada temperatura vode dostiže 6° do 8° C. Jata se okupljaju po plitkim zonama sa šljunkom ili zonama brzaka često nakon većih migracija.
Svaka ženka polaže otprilike 1.000 jajašaca u paketima, koje mužjak odmah potom oplodi. Inkubacija jajašaca traje desetak dana.


Životni vijek, Veličina i Težina:

Prosječan životni vijek škobalja je od 10-15 godina. Za to vrijeme može da naraste u prosjeku od 30cm do 50cm, sa težinom od  300gr do ko 1.5kg.