PORIBLJAVANJE NAŠIH VODA


riblja mlađKao najvažnijoj aktivnosti društva, poribljavanju se daje veliki značaj i ulažu značajna sredstva. Kako bi se nastavio kuntinuitet obogaćivanja naših voda svake godine vrši se poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke, a u dva navrata od 2000.god. poribljeno je i sa lipljenskom mlađu.
U okviru društva posjedujemo mrestilište potočne pastrmke, koje nam obezbjeđuje mlađ za vlastito poribljavanje a određenu količinu ustupamo okolnim društvima u vidu pomoći.


Poribljavanje u toku 2008. godine:

Iz vlastitog mrijestilišta "Klašnik" ove godine je poribljeno 477 000 komada mlađi potočne pastrmke:
10.02.2008. godine rijeka Vrbas gornji tok i Rijeka Krupa sa 150 000 komada dužine od 1 do 3cm.
02.03.2008. godine poribljen je donji tok Vrbasa sa 150 000 komada dužine oko 3cm.
20.03.2008. godine poribljene su Subotica i Gomionica sa 20 000 komada dužine oko 3cm.
13.04.2008. godine poribljena je Suturlija, gornji tok sa 2 000 komada dužine oko 4cm.
17.05.2008. godine poribljen je gornji tok Vrbasa i Krupa sa 94 000 komada dužine od 5 do 7cm.
14.06.2008. godine poribljen je srednji tok Vrbasa sa 150 000 komada dužine oko 7cm.

Naše društvo doniralo je susjednim društvima značajne količine mlađi potočne pastrmke tako da je SRD "Amur" Gradiška, SRD "Mladica" Oštra Luka, SRD Čelinac, SRD Ribnik i SRD Kneževo donirano sa po 5 000 komada, SRD Mrkonjć i SRD Šipovo sa 10 000 komada mlađi, SRD "Vrbas" Laktaši sa 20 000 komada.
Značajno je istaći da su u Mrestilištu "Klašnik" završene aktivnosti oko izgradnje bunara, koji će omogućiti i osigurati povećanje proizvodnje mlađi potočne pastrmke.

Poribljavanje u toku 2009. godine:

riblja mlađDa je ulaganje u mrestilište „Klašnik“  dobar potez, pokazalo se i ove godine kada je povećana proizvodnja mlađi potočne pastrmke u odnosu na prošlogodišnju. Ove godine u ležnice je položeno oko 750 000 komada ikre iz koje je izvaljeno oko 700 000 komda mlađi.
Iz mrestilišta Klašnik 08.03.2009. godine izvršeno je poribljavanje regulacionog jezera Bočac sa 70 000 komada i izvora rijeke Krupe sa 10 000 komada dužina od 1 do 2 cm.

Dana 21.03.2009. godine izvršeno je poribljavanje sa 220 000 komada mlađi dužina od 1 do 3 cm od toga 120 000 komada rijeka Krupa uzvodno od ušća u Vrbas i 100 000 komada u regulaciono jezero Bočac.

23.03.2009. godine u 10 časova pušteno je u revir kod Zelenog mosta 1000 komada potočne pastrmke veličine od 15 do 20 cm. Radi se o prošlogošnjem mrijestu.

Rijeke Gomionica i Subotica oplemenjene su sa oko 20 000 komada mlađi potočne pastrkne dužina oko 3 cm iz našeg mrestilišta 30.03.2009. godine.

Takmičakska komisija za potrebe održavanja našeg kupa a i po prvi put kao domaćin I Lige ekipno u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Sportsko ribolovnog saveza BiH, u Trnsko jezero iz ribnjaka Saničani u dva navrata izvršilo poribljavanje babuškom u količini od oko 800 kilograma.

U povodu održavanja Svjetskog prvenstva u raftingu Banja Luka 2009, Sportsko ribolovno društvo Banja Luka je dalo svoj doprinos obogaćujući rijeku Vrbas u gornjem toku sa oko 50 000 komada mlađi potočne pastrmke. Mlađ je puštena 17.05.2009. godine a pomoć u poribljavanju pružili su volonteri angažovani u okviru takmičenja kao i brojni takmičari.