Dozvoljena sredstva i mamci


Pri vršenju ribolova udicom na plovak na sve vrste riba može se upotrebljavati jedan štap sa jednom udicom a izuzetno se mogu  upotrebljavati dvije udice ukoliko se ribolov vrši mamcima biljnog porijekla, s tim da je gornja udica bez kuke.

Sa dva štapa sa po dvije udice dozvoljen je lov ribe udicom na dnu. Sa tri štapa sa po jednom udicom dozvoljen lov šarana

Lov salmonidnih vrsta: lipljena, pastrmke i mladice dozvoljen je samo na umjetna sredstva kao što su umjetne mušice, varalice od metala, gume, sedefa, drveta i sličnih materijala.

Iznimno je dozvoljen lov na mamce prirodnog porijekla osim na živog peša, kedera i ketu na rijeci Vrbas nizvodno od željezničkog mosta kao i rijeci Vrbanji.

Ako se ribolov obavlja vještačkom mušicom na štapu mogu biti najviše tri mušice.

Od 01.10 do 01.02. najmanja dužina mamca iznosi 7 cm na cijelom toku Vrbasa.

Iznimno dozvoljen ribolov ciprinidnih vrsta riba na dijelu salmonidnog toka Vrbasa i to na kompenzacionom jezeru od brane u Bočcu do Bijelog buka.


Minimalne mjere (za dužinu po vrstama)


 • mladica................................................. 80 cm
 • sve vrste pastrmki.................................. 25 cm
 • lipljen................................................... 30 cm
 • škobalj.................................................. 20 cm
 • mrena i bucov........................................ 35 cm
 • klen i plotica.......................................... 20 cm
 • som..................................................... 60 cm
 • štuka................................................... 40 cm
 • smuđ................................................... 40 cm

Lovostaji za pojedine vrste riba


 • mladica od 01.02. do 31.05. tekuće godine
 • sve vrste pastmke od 01.10. do 01.03. naredne godine
 • lipljen od 01.01. do 15.05. tekuće godine
 • škobalj i mrena od 01.04. do 15.05. tekuće godine
 • klen i plotica od 15.05. do 30.06. tekuće godine
 • som od 15.04. do 15.06. tekuće godine
 • smuđ i kečiga od 01.03. do 31.05. tekuće godine
 • šaran od 01.04. do 31.05. tekuće godine
 • štuka od 01.02. do 31.03. tekuće godine

Dozvoljen dnevni maksimalni ulov


Salmonidnih vrsta riba: potočne, kalifornijske, jezerske pastrmke i lipljena pet komada dnevno.

Ciprinidnih vrsta riba: škobalj, klen, plotica, mrena i druge vrste 10 komada. Kod mješovitog ulova ciprinidnih vrsta dnevni ulov je 10 komada.

Svako izlaženje u ribolov bez uredne godišnje dozvole ili bez predhodno izvađene dnevne dozvole smatraće se prekršajem. Za svaki prekršaj koji je učinjen u suprotnosti sa Zakonom o ribarstvu i odlukama Skupštine SRD Banja Luka odmah se podnosi prijava Sudu za prekršaje. (Zakon o ribarstvu član 44.)

Broj telefona Centra za obavještenje i uzbunjivanje (u slučaju prevrtanja kamiona, cisterni i drugih onečišćenja ili trovanja) tel.:121 (besplatan poziv)