Ko smo mi


Pic 1 Društvo je osnovano još davne 1929. godine kao podružnica Ribarskog društva za BiH, sa članstvom koje je bilo malobrojno.Tada su postavljeni osnovni zadaci i ciljevi društva kao što je prioritetno čuvanje i zaštiita ribljeg fonda.
14.11.1936. godine društvo donosi odluku da se pristupi izgradnji mrestilišta "Klašnik".

1946. godine počinje organizovano bavljenje ribolovom i ponovo se formira "UDRUŽENJE RIBOLOVACA" Banjaluke.

1955. godina je najvažnija godina u radu i razvoju SRD Banjaluka. Tada počinje obnova mrestilišta "Klašnik", koje je tokom ratnih godina devastirano, kao i izgradnja "Doma lovaca i ribolovaca ".


Od tog vemena pa do danas radimo na zaštiti naših voda, intenzivnom poribljavanju i razvoju ribolovnog sporta kroz takmičenja. Iza nas je tradicija duga 80 godina koja nas obavezuje da naše vode, još uvijek čiste i bogate ribom, ostavimo u nasljedstvo našim budućim pokoljenjima.